Wyniki matur 2024 i termin poprawkowy

Od 9 lipca 2024 r. wyniki matur będą dostępne w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Ucznia), do którego logowaliście się Państwo, składając deklarację maturalną. Świadectwo dojrzałości można będzie odebrać ze szkoły od 9 lipca.
Dyżur w szkole 9 lipca zaplanowany jest od godziny 11 do 14.
15-20 lipca szkoła będzie zamknięta.
POPRAWKA
Jeśli uczeń nie zda jednego egzaminu maturalnego, może pisać poprawkę w sierpniu. W tym celu musi złożyć do szkoły do 16 lipca 2024 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (wniosek można pobrać ze strony CKE – załącznik nr 7):
 
https://bip.cke.gov.pl/artykul/258/1784/harmonogram-komunikaty-i-informacje
Wniosek o poprawkę można też złożyć w systemie ZIU lub przez profil zaufany (wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać i przesłać jako załącznik do maila: szkola.internetowa@gmail.com) 
Last modified: Sunday, 14 July 2024, 8:38 AM