Informacje dla kandydatów

http://szkola-internetowa.type.pl/Download/Menu.gif


Przykładowa lekcja

 Rekrutacja do Niepublicznego  Internetowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  ALFA

  606 730 580

  692 878 327


 

Semestr jesienny roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy
5 września.

Zapraszamy

 


Aby zostać słuchaczem czteroletniego (po szkole podstawowej lub
po gimnazjum)  internetowego liceum dla dorosłych należy:

 

 • dokonać rejestracji czyli wypełnić komputerowo formularz zgłoszeniowy dla absolwentów  dla kandydatów na semestr I po szkole podstawowej lub gimnazjum należy wysłać mailem na adres szkoły: szkola.internetowa@gmail.com
 • dostarczyć podanie o przyjęcie do szkoły,
 • dostarczyć 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
 • dostarczyć podpisane 2 egzemplarze umowy o naukę,
 • uiścić jednorazowe wpisowe,
 • opłacić czesne za pierwszy miesiąc nauki
 • Czesne za  każdy  semestr nauki  wynosi  1000 PLN. Czesne można wpłacać za cały semestr lub rozłożyć sobie na raty  miesięczne po 200 PLN.  Do tego należy dodać  jednorazowe wpisowe.

  Dla słuchaczy ostatnich dwóch semestrów  wynosi  po 1200 PLN. Czesne można płacić w ratach miesięcznych. Do tego należy  dodać  jednorazowe wpisowe.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr I powinni dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) oryginał, duplikat lub kopię poświadczoną notarialnie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia. tj.: szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr wyższy (w tym po szkole zawodowej) powinni wysłać mailem wypełniony komputerowo odpowiedni formularz zgłoszeniowy: dla semestrów II,III,IV lub dla semestrów V,VI  oraz udokumentować tj. dostarczyć osobiście lub listem poleconym ( na adres do korespondencji) zaliczenie poprzednich semestrów wg obowiązującego prawa. Najważniejszy jest arkusz ocen z poprzedniej szkoły. W wyjątkowych przypadkach honorujemy jako tymczasowe dokumenty: świadectwa  z poprzedniej szkoły (szkół), które  powinny być oryginalne lub  odpisy notarialne tych świadectw albo ich duplikaty (z dużą  i okrągłą, oryginalną pieczątką szkoły).

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • Niepubliczne Internetowe LO ALFA
  64-1140-2017-0000-4202-0599-8754
  Multibank w Warszawie
  (w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz typ szkoły czyli LO).

 

 • Wpłaty międzynarodowe: Przy przelewach międzynarodowych do Polski numer naszego konta należy poprzedzić symbolem kraju PL oraz podać SWIFT banku: BREXPLPWMUL.
  Pełna nazwa naszego banku brzmi: BRE BANK MultiBank.

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres do korespondencji:

Niepubliczne Internetowe LO dla Dorosłych ALFA

Niepubliczne Internetowe L O dla Dorosłych ALFA
ul.Ogrodowa 3
Skrytka pocztowa numer 11
05-200 Wołomin


Dokumenty można składać także osobiście, ale po uprzednim ustaleniu przez telefon dnia i godziny.

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków administrator nadaje kandydatowi login i hasło dostępu do szkolnej platformy edukacyjnej. W ten sposób kandydat staje się słuchaczem szkoły

 

Jakie warunki należy spełnić aby dostać się do szkoły?

 

 


 

 


Więcej informacji na: https://www.szkola-internetowa.edu.pl/


Last modified: Thursday, 27 August 2020, 2:47 PM