Prawidłowo wykorzystany czas na naukę za pomocą platformy Moodle

Prosimy o zapoznanie się z informacją zamieszczoną na platformie i zatytułowaną  "Moje kursy: Frekwencja – zasady”. Tam znajdują się wskazówki jak prawidłowo korzystać z lekcji, aby uzyskać wymagany czas przeznaczony na naukę w każdym miesiącu.

Przypominamy podstawowe zasady obowiązujące wszystkich słuchaczy naszej szkoły:

- w każdym miesiącu należy korzystać z lekcji przez ok. 20 godzin

- nie liczy się jednak liczba wejść na platformę, ale łączny czas wyświetleń tematów oraz aktywne z nich korzystanie.

Posłużymy się dwoma negatywnymi przykładami:

Przykład 1. Słuchacz loguje się i spędza 30 minut na platformie. W tym czasie przenosi się z przedmiotu na przedmiot lub z lekcji na lekcję. W tym czasie wykonuje kilkadziesiąt różnych wejść.

Przykład 2. Słuchacz po zalogowaniu się dociera do przedmiotu i pozostaje  na stronie tytułowej przez dłuższy czas. Taka sytuacja świadczy, że słuchacz nie korzystał z lekcji i dlatego ten czas nie zostaje mu zaliczony.

Życzymy Wam przyjemnej i owocnej nauki

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Last modified: Monday, 22 March 2021, 6:02 PM