Prawidłowo wykorzystany czas na naukę za pomocą platformy Moodle

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły jest frekwencja czyli czas i sposób korzystania z lekcji.

Przypominamy podstawowe zasady obowiązujące wszystkich słuchaczy naszej szkoły:

- w każdym miesiącu należy korzystać z lekcji przez co najmniej 20 godzin

- nie liczy się jednak liczba wejść na platformę, ale łączny czas wyświetleń tematów oraz aktywne z nich korzystanie.

Posłużymy się dwoma negatywnymi przykładami:

Przykład 1. Słuchacz loguje się i spędza 30 minut na platformie. W tym czasie przenosi się z przedmiotu na przedmiot lub z lekcji na lekcję. W tym czasie wykonuje kilkadziesiąt różnych wejść.

Przykład 2. Słuchacz po zalogowaniu się dociera do lekcji z danego przedmiotu i pozostaje  na stronie tytułowej przez dłuższy czas. Taka sytuacja świadczy, że słuchacz nie korzystał z lekcji i dlatego ten czas nie zostaje mu zaliczony.

A teraz przykład pozytywny

Słuchacz loguje się i spędza 30 minut na platformie. W tym czasie wybiera sobie jeden przedmiot i korzysta z lekcji tak jakby czytał książkę. Aby ten czas został zaliczony trzeba tym czynnościom poświęcić co najmniej  25 minut.

W ten sposób podczas jednego logowania można spędzić czas na jednym lub kilku przedmiotach.

I najważniejsza wskazówka. Po skończeniu nauki  za każdym razem trzeba się koniecznie wylogować. Bo jeśli tego nie zrobicie, to znaczna część czasu "spędzonego" na platformie zostanie utracona, ponieważ platforma po kilku minutach sama się wyloguje. 

Życzymy Wam przyjemnej i owocnej nauki

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Last modified: Friday, 22 October 2021, 2:51 PM