KONTAKTY z NAUCZYCIELAMI

 

Kontakty z Nauczycielami:

- dyrektor - Katarzyna Rogulska - skatarzyna.rogulska80@gmail.com

-administrator strony ( w razie problemów z zalogowaniem się lub podczas korzystaniem z platformy edukacyjnej Moodle)  -  liceum. internetowe@gmail.com

PRACE kontrolne dla bezpieczeństwa należy wysyłać zawsze na dwa adresy: szkolny i do nauczyciela przedmiotu. Zdarza się bowiem, że niektóre maile nie dochodzą do adresata.

A oto adresy mailowe naszych nauczycieli:

- język polski -Karol Kierzkowski - karol.kierzkowski@poczta.onet.pl dostępny na FORUM w poniedziałki w godz. 21 - 22.

- język polski - Paulina Jurkowska - nauczyciel.pjurkowska@gmail.com    dostępna na FORUM  w poniedziałki w godz. 17-18

- język angielski - Katarzyna Rogulska - katarzyna.rogulska80@gmail.com  dostępna na FORUM w poniedziałki w godz. 11-12

- biologia - Renata Kos - renkos@tlen.pl dostępna na FORUM we wtorki w godz. 21 - 22.

- chemia -  Izabela Krupa -  iza3377@wp.pl dostępna na Forum w poniedziałki w godz.18-19

fizyka - Ewa Salomońska - ewa-salomonska@wp.pl  dostępna na FORUM  w poniedziałku 19 - 20

- geografia - Wojciech Majsik - wmajsik2@gmail.com dostępny na FORUM  w środy w godz. 20 - 21

- historia - Alicja Kostynowicz - alicja.kostynowicz2@gmail.com  dostępna na FORUM  we wtorki godz. 20 -21.

- informatyka - Aleksandra Hoffman – aleksandra.hoffman@gmail.com dostępna na FORUM  w czwartki w godz. 20-21.

- matematyka (semestry I, II, III,IV) - Aleksandra Hoffman - aleksandra.hoffman@gmail.com dostępna na FORUM  w czwartki w godz. 20-21.

- matematyka (semestry V, VI,VII) - Zbigniew Leżuch - z.lezuch@gmail.com dostępny na FORUM i na Skype szkola-internetowa w środy w godz. 21 - 22.

- podstawy przedsiębiorczości – Katarzyna Rogulska - katarzyna.rogulska80@gmail.com dostępna na FORUM w niedziele w godz. 18-19

- wiedza o społeczeństwie - Maciej Stanek - maciejstanek44@gmail.com dostępny na FORUM  w niedziele 10.30 - 11.30

- historia i teraźniejszość - Maciej Stanek - dostępny na FORUM  w niedziele 10.30 - 11.30

Last modified: Thursday, 18 April 2024, 10:08 PM