Ogłoszenia dotyczące witryny

Wybór przedmiotów rozszerzonych

Wybór przedmiotów rozszerzonych

Napisane przez: Alicja Kostynowicz ( )
Number of replies: 0

 

Wybór przedmiotów rozszerzonych

W naszej szkole  na poziomie  rozszerzonym nauczamy:  języka angielskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Język angielski jest realizowany w wersji rozszerzonej już od pierwszego semestru, natomiast od semestru trzeciego dochodzą dwa następne przedmioty rozszerzone : wiedza o społeczeństwie  i geografia.  Z tych trzech przedmiotów, Słuchacz ma prawo wybrać sobie dwa. 


Od roku 2015 matura została zmieniona. Na maturze obowiązują co najmniej cztery przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka (na poziomie podstawowym) oraz co najmniej jeden przedmiot wybrany przez zdającego na poziomie rozszerzonym.