Wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych

Wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych

W związku z reformą oświaty obowiązującą od roku szkolnego 2019/20, każdy słuchacz ma obowiązek     wybrać dwa przedmioty realizowane jako rozszerzone.

W naszej szkole wprowadzamy trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym : język angielski, geografię, wiedzę o społeczeństwie

Język angielski jest realizowany w wersji rozszerzonej już od pierwszego semestru, natomiast od              semestru II  dochodzi w wersji rozszerzonej: wiedza o społeczeństwie, a geografia dopiero od  semestru V          

Last modified: Friday, 9 September 2022, 9:12 PM