Wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych

Wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych

W związku z reformą oświaty obowiązującą od roku szkolnego 2019/20, każdy słuchacz ma obowiązek     wybrać dwa przedmioty realizowane jako rozszerzone.

W naszej szkole wprowadzamy trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym : język angielski, geografię, wiedzę o społeczeństwie

Język angielski jest realizowany w wersji rozszerzonej już od pierwszego semestru, natomiast od semestru V dochodzi w wersji rozszerzonej: wiedza o społeczeństwie i/lub geografia.        

Last modified: Monday, 22 April 2024, 12:54 PM