Prawidłowo wykorzystany czas na naukę za pomocą platformy Moodle

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły jest frekwencja czyli czas i sposób korzystania z lekcji.

Przypominamy podstawowe zasady obowiązujące wszystkich słuchaczy naszej szkoły:

- w każdym miesiącu należy korzystać z lekcji przez co najmniej 20 godzin

- nie liczy się jednak liczba wejść na platformę, ale łączny czas wyświetleń tematów oraz aktywne z nich korzystanie.

Należy  pamiętać o tym, aby przenosić się co pewien czas z  przedmiotu na przedmiot oraz/ lub  z lekcji na lekcję. Ale korzystanie z lekcji nie może ograniczać się do kliknięcia w jej temat. Najlepiej zmieniać lekcje wg potrzeb lub  mniej więcej co ok. 30 minut,  bo jeśli ktoś będzie ” klikał” co minutę w inny przedmiot lub inny temat lekcji, to platforma dokładnie to zarejestruje i takie działanie będzie dowodem na „nabijanie licznika” przez tego słuchacza. Zresztą nawet nie warto  wchodzić na platformę na krócej niż 30 minut, bo czasu krótszego nawet nie bierzemy pod uwagę. A jeśli ktoś korzysta kilka razy w danym dniu z lekcji, to należy za każdym razem wylogować się, bo jeśli ktoś  tego nie zrobi, to komputer  zaniży mu aktywność na platformie.

Posłużymy się dwoma negatywnymi przykładami:

Przykład 1. Słuchacz loguje się i spędza 30 minut na platformie. W tym czasie przenosi się z przedmiotu na przedmiot lub z lekcji na lekcję. W tym czasie wykonuje kilkadziesiąt różnych wejść. Takie działanie jest postrzegane jako sposób na "nabijanie licznika."

Przykład 2. Słuchacz po zalogowaniu się dociera do lekcji z danego przedmiotu i pozostaje  na stronie tytułowej przez dłuższy czas. Taka sytuacja świadczy, że słuchacz nie korzystał z lekcji i dlatego ten czas nie zostaje mu zaliczony.

A teraz przykład pozytywny :

Słuchacz loguje się i spędza 30 minut na platformie. W tym czasie wybiera sobie jeden przedmiot i korzysta z lekcji tak jakby czytał książkę.

W ten sposób podczas jednego logowania można spędzić czas na nauce jednego lub kilku przedmiotów, ale wówczas potrzeba na to poświęcić  zdecydowanie więcej czasu.

I najważniejsza wskazówka. Po skończeniu nauki  za każdym razem trzeba się koniecznie wylogować. Bo jeśli tego nie zrobicie, to znaczna część czasu "spędzonego" na platformie zostanie utracona, ponieważ platforma po kilku minutach sama się wyloguje. 

Życzymy Wam przyjemnej i owocnej nauki

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 listopad 2022, 09:59