Legitymacje szkolne i zaświadczenia o nauce

Legitymacje szkolne zostaną przygotowane i wysłane do wszystkich słuchaczy, którzy mają prawo z nich korzystać po otrzymaniu e-mail z informacją, że jest potrzebna.  Koszt wysyłki do Polski to 10 zł, za granicę 20 zł - na rachunek bankowy szkoły. Legitymacje są przygotowywane w ciągu 2 tygodni od daty wysłania maila.     

 Z legitymacji szkolnej można korzystać tylko do 24 roku życia.

Zaświadczenie o nauce wysyłamy również w ciągu 2 tygodni po wpłynięciu na szkolny rachunek bankowy opłaty za przesyłkę ( Polska - 10 zł., zagranica - 20 zł.) i informacji mailowej. Możemy też wysłać skan zaświadczenia . 

Ważne! Status ucznia ( a więc wystawione zaświadczenie o nauce) można mieć tylko pod warunkiem realizacji wymaganej prawem frekwencji minimum 15 godzin w miesiącu na platformie.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 3 czerwiec 2024, 11:20